en cz
 • 1.

  “Sprawdź swój typ
  osobowości”
 • 2.

  “Dowiedz się, jaki zawód
  pasuje do Ciebie”
 • 3.

  “Podejmij właściwą
  decyzję życiową”
Google Plus

Typologia temperamentu pomaga określić mocne i słabe strony własnego charakteru

13.jpg

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś nad tym, dlaczego niektórzy ludzie są zamknięci w sobie, a inni mają osobowość otwartą na świat? Dlaczego niektórzy są bardziej opanowani od innych? Jeżeli nie, to nie ma to znaczenia, ale jeżeli już o tym myślałeś: Twoje rozważania podążą zapewne w tym samym kierunku do tych, którymi zajmował się także – oprócz wielu innych – ojciec medycyny Hipokrates.

Już w starożytnej Grecji zaobserwowano, że ludzie zarówno różnią się między sobą, jak i że w ich zachowaniach można doszukać się wspólnych cech. Różne typy osobowości chciano jakoś sklasyfikować. To właśnie potrzeba systematyzacji była podstawą do stworzenia, do dziś bardzo znanego i często wykorzystywanego, podziału na 4 typy temperamentów.

4 płyny cielesne = 4 rodzaje temperamentów

O typologii temperamentu początkowo myślano zupełnie inaczej, niż dzisiaj. Hipokrates doszukiwał się przyczyny charakterystycznych zachowań ludzi w płynach cielesnych, które w różnym stopniu dominują w ludziach. Takie postrzeganie człowieka dało początek nazewnictwu poszczególnych temperamentów: sangwinik – krew, flegmatyk – śluz, melancholik – czarna żółć i choleryk – zwykła żółć. Z tego więc koktajlu, według ówczesnych wyobrażeń, mieszano ludzką osobowość. Poszczególne teorie przybierały nowe postaci, w zależności od naukowca, który zgłębiał poszczególne kwestie i dostosowywał je do swoich wniosków. Na przykład Carl Gustav Jung badał typy temperamentów koncentrując się na kwestii odnoszenia się jednostki do swego otoczenia: czy jest ona otwarta, czy żyje raczej we własnym świecie i w jakim stopniu pozostaje obojętna wobec społeczeństwa, to znaczy czy jest ekstrawertykiem, czy introwertykiem.

Poznaj Sangwinika

Mówiąc o sangwinikach, można stwierdzić, że sprawiają oni wrażenie normalnych ludzi. Czy wyobrażając sobie przeciętną, zrównoważoną jednostkę wyobrażasz ją sobie inaczej niż jako osobę wesołą, optymistyczną, której emocje są stabilne i która ma je pod kontrolą? Z drugiej jednak strony sangwinik jest w mniejszym lub większym stopniu nierozsądny i niestały, a na mocne bodźce reaguje rozdrażnieniem, często przesadnym. Pocieszeniem może być jedynie fakt, że dość szybko się uspokaja, a siłę swojego spokoju wykorzystuje by rozwiązać problem, który wyprowadził go z równowagi.

Czy coś wstrząśnie flegmatykiem?

Innym typem temperamentu jest flegmatyk, którym nic nie jest w stanie wstrząsnąć a który przez życie przepływa dosyć apatycznie. Czy masz w swym otoczeniu człowieka, którego nie martwi żaden problem i w zasadzie wszystko mu jedno? Jeśli tak, masz do czynienia z rodzajem temperamentu, który na zewnątrz przejawia się jako mocno obojętny i taki, dla którego nie istnieją żadne wielkie ambicje ani cele. Ma on swoje uczucia raczej pod kontrolą, co jest również spowodowane tym, że jego zaufanie uzyskują tylko wybrane jednostki. Flegmatyk sprawia wrażenie spokojnego, ponieważ nie przejmuje się rzeczami, z powodu których inni ludzie spędzają bezsenne noce.

Marzyciel czy melancholik

Melancholicy to bardzo wrażliwe osoby, których myśli podążają raczej w pesymistycznym kierunku. Żyją w niepewności i strachu o przyszłość, są smutniejsi a uczucia przeżywają raczej w swym własnym świecie, któremu poświęcają się bardziej niż czemukolwiek innemu. Do zewnętrznego świata mają nastawienie negatywne, co prowadzi do tego, że czasami zbędnie komplikują sobie życie, a to przysparza im dodatkowych problemów. Zamknięta natura melancholika utrudnia mu nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi. Ale kiedy melancholik otworzy się już na kogoś, wtedy całkowicie się mu poświęca, a człowiek ten z kolei może być pewien, że melancholik zrobi dla niego wszystko.

Od choleryka trzymaj się raczej z daleka, przede wszystkim w napiętych sytuacjach

Choleryk reprezentuje tę grupę ludzi, której cechą charakterystyczną jest nadmierna impulsywność. Jego skłonność do agresji jest często niebezpieczna dla ludzi z jego otoczenia, ponieważ na gwałtowne zachowania choleryka nie można wywrzeć żadnego wpływu. Wyróżnia go egocentryzm, uważa się za pępek świata. Jest tak ostentacyjny, że w oczach innych ludzi jego postawa jest jedną wielką grą. Owszem, nie wolno go lekceważyć, ponieważ jego reakcje często nie mają barier ani granic.

Z poszczególnymi typami temperamentu jest oczywiście powiązana całość postrzegania świata, przeżyć, sukcesów w życiu i całościowe ukierunkowanie życia. Jeżeli ludzie poznają i zaczną respektować swą osobowość, z pewnością będą bardziej zadowoleni i z siebie, i z ludzi w ich środowisku. Społeczeństwo również stanie się lepsze, choć większością w nim pozostaną z pewnością sangwinicy.