en cz
 • 1.

  “Sprawdź swój typ
  osobowości”
 • 2.

  “Dowiedz się, jaki zawód
  pasuje do Ciebie”
 • 3.

  “Podejmij właściwą
  decyzję życiową”
Google Plus

Test osobowości MTBI pokaże Ci, kim jesteś

9.jpg

Testy osobowościowe są bardzo popularne, ponieważ często stanowią klucz do zrozumienia samego siebie. Pomagają poznać charakter, określić cechy osobowości czy na przykład zmierzyć zdolność do empatii. Ich zastosowanie jest stosunkowo szerokie, a psycholodzy nieustannie szukają nowych możliwości zbadania ludzkiego charakteru z uwzględnieniem jego najdrobniejszych niuansów. Jednym z często stosowanych testów osobowościowych jest test MBTI.

Co to znaczy MBTI?

Skrót MBTI pochodzi od słów „Myer-Briggs type indicator“ i oznacza identyfikator typu osobowości nazwany od nazwisk jego autorów. Mogło by się wydawać, że test ten jest jednym z wielu współczesnych tego typu badań, z którymi być może już kiedyś się zetknąłeś, choć jest to raczej mało prawdopodobne. Test MBTI powstawał w latach od 1939 do 1945, to znaczy podczas drugiej wojny światowej. Bazuje na teoriach znanego, a zarazem potępianego psychologa i psychiatry Carla Gustava Junga, który wniósł do naszego słownictwa pojęcia takie jak „ekstrawertyk” i „introwertyk”. Za pomocą tych terminów określa się ludzi, charakteryzując ich sposób odnoszenia się do swojego otoczenia – czy są wobec niego zamknięci czy otwartci. Test MBTI opracowali amerykańscy psycholodzy pod kierunkiem pani psycholog Katharine Cook Briggs i jej córki Isabel Briggs Myers. Test skupia się na dominujących (indywidualnych) cechach jednostki, które następnie są przyporządkowywane 16 typom osobowości, charakterystycznych dla danego społeczeństwa.

Już podstawowy test jest w stanie wskazać, co dominuje w osobowości testowanej jednostki.

Badanie ocenia osobowość uwzględniając jej 4 aspekty, a obserwowane są w nim zachowania, wrażliwość i przejawy charakteru. Następnie osobowość poddana jest analizie w kwestiach dotyczących postrzegania przez nią otaczającego środowiska, na przykład jakim sposobem pozyskuje informacje, jak je interpretuje a także jak wyglądało jej dotychczasowe życie. Na podstawie wyników uzyskanych w poszczególnych obszarach osobowość przyporządkowywana jest określonej literce, która symbolizuje, jakie cechy są w jej przypadku dominującymi. Przykładowo introwertyk = I, ekstrawertyk = E itd.

W zależności od tego, jak poszczególna jednostka postrzega swe otoczenie i jakie jej zachowania dominują, można określić, czy chodzi o ekstrawertyka (E) lub introwertyka (I). Tak jak zostało wyżej wspomniane, jest to podział osobowości, który jako pierwszy wprowadził Gustav Jung. Ekstrawertycy lubią komunikować się z otoczeniem, rozmawiać o swoich uczuciach i być otwartymi wobec innych. Introwertycy są ich dokładnym przeciwieństwem – mają swój świat, na którym się skupiają, nie szukają kontaktu z ludźmi, ponieważ czasem jest on dla nich nieprzyjemny. Jeżeli jednostka przetwarza informacje kierując się raczej emocjami, należy do grupysensoteryków (S)czyli ludzi, którzy dostrzegają istniejące rzeczy i nie kwestionują ich bytu. Ich przeciwieństwem są intuicyjnie (N) nastawieni ludzie, dla których pierwszeństwo mają raczej myśli i którzy lubią wykorzystywać swą fantazję podczas szukania odpowiedzi na pytanie dlaczego coś funkcjonuje lub dzieje się w określony sposób itp. Inną kwestią jest przetwarzanie informacji. Tutaj ludzie dzielą się na tych, którzy myślą logicznie (T) i na tych, którzy podejmując decyzje kierują się przede wszystkim swoimi uczuciami (F). W ostatnim, czwartym, obszarze badane jest w jednostce to, jak prowadzi swoje życie. Jednostki, które myślą racjonalnie (J), lubią planować i mają swoje życie pod kontrolą. Przeciwieństwem są oczywiście ci, którzy zdają się głównie na swe uczucia (P), są bardzo spontaniczni i żyją chwilą. Czy potrafiłbyś się już teraz scharakteryzować?

4 litery, które mówią o człowieku bardzo wiele

Po uzyskaniu wstępnych, cząstkowych wyników, następnym krokiem jest składanie poszczególnych liter. Istnieje 16 najczęściej spotykanych typów osobowości , z którymi stykają się psycholodzy: ISTJ, ISTP, ISFJ, ISFP, INFJ, INFP, INTJ, INTP, ESTP, ESTJ, ESFP, ESFJ, ENFP, ENFJ, ENTJ, ENTP. Czy Ty również do nich należysz? Jeżeli jesteś na przykład typem ISTJ, psycholodzy opisali by cię jako introwertyka mającego zmysłowy typ osobowości, który opiniuje i myśli. Prawdopodobnie jesteś bardzo spokojny, staranny i będziesz zmierzał ku wyznaczonym celom.

Ten rodzaj testu jest często stosowany podczas rozmów kwalifikacyjnych, gdyż za jego pomocą można bardzo łatwo sprawdzić, czy osoba ma predyspozycje do zatrudnienia na danym stanowisku czy też nie. W wielu przypadkach zwykła rozmowa z ubiegającym się o pracę nie jest wystarczająca, dlatego test pełni funkcję wspierającą. Po testy sięgają również ci, którzy chcą lepiej poznać swoją osobowość oraz odkryć swe słabe i mocne strony, dzięki czemu łatwiej będzie im ukierunkować swoje życie. W wielu przypadkach ludzie są strudzeni, ponieważ ich życie nie koresponduje z cechami dominującymi w osobowości. Fakt ten powinien stanowić najsilniejszy argument do poddania się temu testowi. Jest on kolejnym krokiem ku temu, by być szczęśliwym.