en cz
 • 1.

  “Sprawdź swój typ
  osobowości”
 • 2.

  “Dowiedz się, jaki zawód
  pasuje do Ciebie”
 • 3.

  “Podejmij właściwą
  decyzję życiową”
Google Plus

Co to jest RIASEC?

4.png

RIASEC jest testem często stosowanym w psychologii osobowości. Każdy człowiek jest jedyny w swoim rodzaju: jeden ma predyspozycje matematyczne, drugi pojmuje z łatwością rzeczy praktyczne, trzeci ma dar przekonywania. Wszystkie te cechy można wykorzystać do opisania osobowości i wybrania dla niej odpowiedniego środowiska pracy na przyszłość.

Przy wyborze zawodu najważniejszym pytaniem powinno być to, czy dana praca będzie interesować jednostkęa także, czy osoba będzie potrafiła ją wykonywać. Teoria RIASEC zakłada, że każdy człowiek ma w sobie pokłady cech, które można przyporządkować sześciu grupom.

Z tych sześciu typów osobowości można ułożyć tzw. "kod osobowości", składający się z trzech liter, odpowiadającym najsilniejszym cechom badanego. Na przykład ICS oznacza osobę mającą predyspozycje naukowe oraz mocno rozwinięte zarówno towarzyskie jak i konwencyjne cechy.

Literatyp (angielski)typ (polski)orientację
RRealisticpraktycznypraca z narzędziami, ze zwierzętami, praca ręczna
IInvestigativebadawczypraca analityczna, naukowa, rozwiązywania problemów
AArtisticartystycznypraca artystyczna, twórcza i samodzielna
SSocialtowarzyskipraca z ludźmi, praca zespołowa i pomaganie ludziom
EEnterpreneurprzedsiębiorczypraca kierownicza, zarządzanie w konkurencyjnym środowisku
CConventionalkonwencyjnypraca zorganizowana i jasno zdefiniowana

Przyjrzyj się odpowiedniemu zatrudnieniu:

typ R (praktyczny) typ I (badawczy) typ A (artystyczny)
typ S (towarzyski) typ E (przedsiębiorczy) typ C (konwencyjny)